OFERTA

Pracownia oferuje projekty:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
  • budynków użyteczności publicznej – budynków biurowych, usługowych,
  • handlowych, budynków opieki zdrowotnej itd.,
  • budynków zamieszkania zbiorowego – hoteli, moteli, pensjonatów, internatów,
    akademików itd.,
  • budynków gospodarczych, garażowych, magazynowych, produkcyjnych,
    warsztatowych, inwentarskich i innych,
  • obiektów sportowych.

Projekt budowlany może dotyczyć: budowy nowego obiektu, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejącego obiektu oraz rozbiórki obiektu budowlanego i jest niezbędną częścią dokumentacji budowlanej na podstawie, której inwestor otrzyma pozwolenie na budowę.

Dobrze opracowany projekt budowlany budynku musi spełniać oczekiwania klienta, musi być przejrzysty, zrozumiały, zaprojektowany obiekt musi zapewniać wysoki komfort użytkowania. Projekt taki ma wyjątkowy charakter, jest niepowtarzalny i unikalny, wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin powiązanych z budownictwem.

Dlatego pracownia oferuje projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz technologicznych.

Każdy projekt typowy wymaga tzw. adaptacji do warunków miejscowych, jest to konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Pośredniczymy w zakupie projektów gotowych wszystkich firm, doradzamy przy wyborze gotowego projektu.

Szereg sytuacji wymaga dokładnego odwzorowania stanu istniejącego budynków oraz ich otoczenia. Sporządzenie inwentaryzacji budynku wykonuje się w przypadku, gdy planowany jest remont, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu.

Inwentaryzacja budynku przydatna też jest w innych przypadkach, na przykład przy ocenie stanu technicznego budynku, planowanym kupnie bądź sprzedaży nieruchomości, wykonywaniu nowych instalacji w domu (gaz, prąd, woda, ogrzewanie) czy planowanym wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych lub użytkowych w obiekcie.

Opinie i ekspertyzy techniczne architektoniczno – budowlane opisują, analizują i oceniają określone zjawiska, zdarzenia i procesy zachodzące w czasie procesu realizacji lub użytkowania obiektu budowlanego. Wnioski w nich zawarte stanowią podstawę do ustalenia dalszego postępowania z obiektem lub konstrukcją budowlaną.

Doradztwo od strony projektowej i formalno-prawnej, obsługa prawna dotycząca inwestycji w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych.

Realizacja wszelkich procedur prawno-budowlanych. Kompleksowa obsługa inwestycji od przygotowania wniosku o decyzję o warunkach zabudowy po uzyskanie pozwolenia na budowę.

WYBRANE PROJEKTY

ZOBACZ POZOSTAŁE PROJKETY